Joes Hengefeld winnaar 

Lintje van Nieuw Maan

Foto Roel Kleinpenning

Het allereerste Lintje van Nieuwe Maan werd vrijdag 16 september 2022 uitgereikt door GroenLinks-kamerlid Lisa Westerveld. Bij het eveneens allereerste Dream Theater Festival in het openluchttheater in Engbergen ontving winnaar Joes Hengefeld uit Bredevoort ontving €250 en een schilderij van Ilse van Huet uit handen van initiatiefnemer Meindert Bussink uit Zutphen.

In 2019 trouwde Bussink in het openluchttheater in Engbergen en drie maanden later overleed zijn vrouw Ilse. Met deze prijs wil Bussink meer aandacht en waardering geven aan de helende en preventieve werking van kunstbeoofening. Als beeldend therapeut en orthopedagoog zette Ilse zich met haar praktijk Nieuwe Maan in voor kinderen of jongeren door regelmatig gebruik te maken van creatieve behandelingen zoals schilderen of een persoonlijk helpend verhaal.

De jury was unaniem over de keuze voor Joes: “Zij heeft een hele inspirerende manier van werken. Client centered is hier de absolute basis. Het mooie is dat zij van de cliënt ook iets terugkrijgt, waardoor het haar ook van grote waarde is. Er is een gelijkwaardige relatie, en dat samen met de muziek, maakt het een hele krachtige manier van werken”.

“Ik heb in de praktijk mogen ervaren wat jouw muziektherapie teweegbrengt, in mijn geval bij ernstig meervoudig beperkte mensen. Je hebt ze geraakt door jouw persoonlijke benadering in de muziek en vooral jouw liedjes. Een glimlach, gebaar, toenadering, het was er allemaal waarbij je omstanders versteld hebt doen staan dat jij deze reacties bij hen kon uitlokken en zo voor hen fijne momenten hebt bezorgd. Ik hoop dat je een voorbeeld bent voor menig therapeut die jouw gevoel en liefde voor de fysiek en geestelijk minder valide mens in de toekomst in praktijk willen brengen. Van harte gefeliciteerd met deze prijs, die waardering heb je dubbel en dwars verdient”, aldus Tilly Fremmer.

Foto Roel Kleinpenning

Het Lintje van Nieuwe Maan is een prijs voor iemand die op inspirerende wijze gebruik maakt van creativiteit bij behandelingen van kinderen of jongeren. De commissie bestaat uit vaktherapeuten (beeldend, muziek, dans/pmt) en orthopedagogen. De winnaar ontvangt €250 en een beeldend werk. 

Het eerste Lintje van Nieuwe Maan werd uitgereikt op het eerste Dream Theater Festival door GroenLinks-kamerlid Lisa Westerveld. Met haar volhardende inzet voor en scherpe vragen over de jeugdzorg is zij een belangrijk pleitbezorger: “Afgelopen jaren hebben wij zo vaak aan de bel getrokken, maar het lijkt wel alsof het kabinet hulp aan jongeren met mentale problemen totaal niet belangrijk vindt. In het regeerakkoord wordt heel veel geld uitgetrokken voor investeringen, wat goed is. Maar op de meest kwetsbare groep, kinderen, minderjarigen, die niet voor zichzelf kunnen opkomen en moeite hebben met het leven, wordt bezuinigd.”

Helende en preventieve werking van kunst

Ter nagedachtenis aan het werk van zijn in 2019 overleden vrouw Ilse, initieerde Meindert Bussink zowel het Dream Theater Festival als deze prijs: “Wij zijn drie maanden voor ze overleed in het openluchttheater van Engbergen nog getrouwd en net als bij ons trouwfestival staat bij het Dream Theater Festival creativiteit en verbinding centraal, dus leek me dat ook een geschikte plek voor deze prijs.” 

Lisa Westerveld (foto Emmelie Valkenburgh)

Selectiecommissie

Dr. Martina de Witte

Martina is muziektherapeut, docent Vaktherapie (HAN) en gepromoveerd aan de UvA op de effecten en toepassing van muziek als interventie bij stressproblematiek. Martina is betrokken bij (inter)nationaal onderzoek naar effecten van muziekinterventies op stress/angst binnen verschillende behandelsettingen.

Debby Schoot MSc

Mijn werkzaamheden als GZ-psycholoog bestaan onder andere uit het verrichten van diagnostisch onderzoek en het geven van diverse behandelingen aan kinderen, adolescenten, jong volwassenen en hun ouders. Ik hecht grote waarde aan het betrekken van het cliëntsysteem (ouders, gezin en school). Daarnaast gebruik ik graag methoden vanuit de oplossingsgerichte therapie om vanuit de kracht van de cliënt te werken.

Meindert Bussink MA

Meindert is als gitaardocent en organisator van jamsessies en concerten al twintig jaar actief in edutainment. Hij zit in de stuurgroep van Meer Muziek in de Klas lokaal, de selectiecommissie van de Popronde en gaf o.a. les in ondernemerschap bij de popafdeling van het conservatorium in Amsterdam en gitaar bij vaktherapie aan de HAN. Als weduwnaar van Ilse initieerde hij het Lintje van Nieuwe Maan.

Ilse (orthopedagoog, beeldend therapeut en auteur van Kees & Koko)

Nieuwe Maan

Het Lintje van Nieuwe Maan is vernoemd naar praktijk Nieuwe Maan die in 2019 vanwege ziekte noodgedwongen moest stoppen. Eigenaresse Ilse (orthopedagoog en beeldend therapeut) begeleidde kinderen en jongeren die niet lekker in hun vel zaten en ouders met opvoedingsvragen. Lees hieronder in haar eigen woorden hoe zij aankeek tegen (creatieve) therapie en opvoeden.

Oplossingsgericht opvoeden

“Sommige kinderen zijn bijvoorbeeld heel gevoelig, snel angstig of hebben regelmatig boze buien. Soms spelen er gezins- of schoolproblemen. Als orthopedagoog kijk ik altijd samen met het gezin naar de context en de oorzaken van moeilijkheden. Die zijn per situatie anders, want elk kind en elk gezin is uniek. Zo kan gepest worden traumatisch zijn. Kinderen hebben echter veel veerkracht; ik vind het heel bijzonder dat kleine veranderingen vaak al veel teweeg kunnen brengen. Vaak doen we dat niet alleen door te praten, maar ook door bijvoorbeeld te tekenen, kleien of een spel te doen, net wat bij een kind of jongere past. Een kind en zijn of haar ouder(s) ontdekken hun vaardigheden en oplossingen en doen daardoor meer positieve ervaringen op”

Groepsproces

Er werden ook groepscursussen aan kinderen gegeven bij praktijk Nieuwe Maan. Kinderen konden elkaar dan helpen met een doel als ‘een klasgenoot durven vragen om te gaan spelen’, door dat in een rollenspel te oefenen. Of ze leren met elkaar samenwerken door met zijn allen een groot schilderij te maken. “Dat is een prachtig groepsproces”.