Huisregels

Om iedereen een onvergetelijke dag te bezorgen zijn er een aantal regels waar je je aan moet houden.

 • Het terrein is toegankelijk voor jong en oud
 • Bij de ingang kan er gevraagd worden om je te fouilleren. Graag vragen wij je medewerking om iedereen zijn veiligheid te waarborgen. 
 • Het meenemen van glaswerk, wapens en brandgevaarlijke voorwerpen is verboden. Tevens worden voorwerpen die als wapen kunnen dienen in beslag genomen. 
 • Drugs zijn niet toegestaan en het Dream Theater festival is alcoholvrij
 • Personen die aantoonbaar onder invloed zijn van drugs en/of alcohol kan de toegang worden ontzegd.
 • Eigen consumpties zijn toegestaan (mits geen alcohol)
 • Ga met je medebezoekers om zoals jij ook behandeld wilt worden. Agressie, intimidatie, bedreiging en mishandeling worden niet getolereerd. Respecteer elkaar.
 • Bezoekers met kleding met nationalistische tekens of uitingen kunnen worden geweigerd.
 • Tijdens het evenement worden foto’s en video-opnames gemaakt voor promotie doeleinden, bij betreding van het terrein ga je hiermee akkoord.
 • Het is verboden op en rondom het terrein flyers, folders of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van de organisatie.
 • Opzettelijk veroorzaakte schade aan het terrein, het pand, de inboedel of personen zal verhaald worden op de veroorzaker.
 • De organisatie en medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van letsel of schade, zowel materieel als immaterieel.
 • Bezoekers betreden het evenement op eigen risico, de organisatie is niet verantwoordelijk voor lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van het bezoek.
 • Indien de huisregels worden overtreden, kan de organisatie beslissen dat iemand het terrein moet verlaten

We willen jullie natuurlijk een topdag bezorgen en we hopen dat al deze regels hier staan voor de formaliteit!